HOME | OVER ONS | LASPRODUCTEN | EN-1090 | Certificeren | CONTACT |       


EN-1090 Diensten : Calibratie van uw lastoestellen

Volgens de EN-1090 is het vanaf EXC2 verplicht jaarlijks de lasmachines te valideren/calibreren. Bij het valideren/calibreren wordt gecontroleerd dat de aangegeven amperage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. Volgens de procedure conform IEC 60971-14 (opvolger van EN-50504 sinds 2019) dient dit te gebeuren dmv een weerstandsbank met geijkte meters.

Indien de afwijkingen binnen de toleranties van de norm liggen, is het lastoestel conform en wordt er een certficaat opgesteld en een bijhorende keuringssticker aangebracht aan het toestel.


Validatie/calibratie ter plaatse

Wij kunnen voor U uw lastoestellen valideren/calibreren. Méér zelfs, wij kunnen voor u al uw merken lastoestellen valideren/calibreren. Dit gebeurt bij U ter plaatste; zo loopt u géén onnodig tijdsverlies op tijdens uw productieproces. Bij grotere aantallen lastoestellen binnen uw bedrijven sturen wij 2 van onze gekwalificeerde techniekers met 2 testbanken zodat de productiebeperking in het bedrijf tot een minimum beperkt wordt. Na goedkeuring van het gecontroleerde lastoestel schrijven wij u een passend validatie- of calibratierapport uit, wat u bij uw laskwaliteitshandboek kan toevoegen.


Voor meer info kan u ons bereiken op
info@dwk-solutions.be
of tel 056 / 295508