HOME | OVER ONS | LASPRODUCTEN | EN-1090 | Certificeren | CONTACT |       

EN 1090
Op 24 januari 2012 besliste het Europees Permanent Comité voor de bouw om de einddatum voor de wettelijke verplichting tot CE-markering conform de Europese verordening EU/305/2011 vast te leggen op 1 juli 2014. Volgens deze Europese bouwverordening moeten alle metalen en aluminium componenten met een dragende functie worden voorzien van een CE markering.

Stappenplan FPC certificering en CE-markering


Als fabrikant dient u een aantal stappen te ondernemen alvorens bouwproducten volgens de EN 1090 te kunnen CE markeren. Allereerst zet de fabrikant zelf of met een derde partij een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) op (EN 1090-1), inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 3834 (EN 1090-2 staal+inox / 1090-3 aluminium). Na implementatie van FPC doet de fabrikant een beroep op een aangemelde instelling (=keuringsbureau) om de productiebeheersing te certificeren. Na certificering is de fabrikant gemachtigd het product de voorzien van een CE-verklaring per opdracht.CE-markering

CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) gesteld worden. Maar dit kan pas opgestelt worden nadat u een goedkeuring (en uniek nummer) gekregen hebt van een keuringsorganisatie.

Wat zijn die klasses ? EXC1, EXC2, EXC3 en EXC4.

De klasses worden bepaald volgens de toepassing van het eindproduct.
Dit wordt meestal aangegeven door de opdrachtgever, architect, ..
Indien de klasse nergens vermeld wordt, dient automatisch EXC2 gevolgt te worden.

EXC1 : eenvoudige hallen (bijvoorbeeld voor de landbouwsector)
EXC2 : gebouwen
EXC3 : bruggen / dynmische belaste constructies zoals bv Rolbrugliggers / ...
EXC4 : speciale draagconstructies (kerncentrales, bruggen met grote overspanning, enz.)Wat dient er allemaal te gebeuren in de firma voor EN1090 vanaf EXC2?

- FPC + Laskwaliteitssysteem aangepast aan uw firma
- Geschikte Lascoordinator hebben.
- Lassers dienen gekeurd te worden.
- Lastoestellen dienen jaarlijks gevalideerd te worden.
- U dient over geldige WPS'en (lasmethodes met achterliggende WPQR) te beschikken.
- De normen dienen verder gevolgd te worden.

Hoe ontsnappen aan EN-1090 ?

Lezing van het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek)
Download Presentatie VTI Waregem-DWK-BIL